นายนันทวัฒน์ สุภากาศ ม.6/1 เลขที่ 7

 นายนันทวัฒน์ สุภากาศ ชั้น ม.6 เลขที่ 7 โรงเรียนวชิรป่าซาง

ที่อยู่ 4/1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพุน 

เบอร์ 000000000

อีเมล nanthwathnsuphakas.gmail.com

สีที่ชอบ ฟ้า

คติประจำใจ เงินเท่านั้นที่ knock every thingอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม